Maak ken­nis met mij

“Ik werk van­uit aan­dacht, rust en warm­te”

Over Ada

Wel­kom, mijn naam is Ada Pon­stein, ik ben geluk­kig getrouwd en moe­der van twee lie­ve zonen. 

In 1987 ben ik mijn werk begon­nen als fysi­o­the­ra­peu­te. 

Na de basis­op­lei­ding Hap­to­no­mie en de ver­volg­op­lei­ding Hap­to­no­mi­sche Zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding (afge­rond in 1999) ben ik begon­nen met mijn eigen prak­tijk voor hap­to­no­mi­sche zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding.

Wil je samen in con­tact met je kind­je je zwan­ger­schap bele­ven en je voor­be­rei­den op de beval­ling? Maak dan een afspraak.

De Cra­ni­o­sa­craal The­ra­pie (vol­tooid in 2004) ben ik aan­van­ke­lijk gaan doen om pas­ge­bo­ren kin­de­ren te kunnen hel­pen als ze veel hui­len of niet lekker in hun vel zit­ten. Cra­nio bleek ech­ter een the­ra­pie­vorm te zijn waar­mee ik jong en oud kan behan­de­len op zowel licha­me­lijk als emo­ti­o­neel gebied. Met cra­nio ont­staat er op een diep en wezen­lijk niveau heling.

Wil je erva­ren wat het jou kan bren­gen? Maak dan een afspraak.

In 2013 heb ik de Mas­ter­op­lei­ding Bek­ken­fy­si­o­the­ra­pie afge­rond. Hier­door is een cir­kel rond: ken­nis uit de bek­ken­fy­si­o­the­ra­pie gebruik ik bin­nen de hap­to­no­mi­sche zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding en vaar­dig­he­den van­uit de cra­ni­o­sa­craal the­ra­pie en hap­to­no­mi­sche zwan­ger­schaps­be­ge­lei­ding gebruik ik weer in mijn werk als bek­ken­fy­si­o­the­ra­peut: zo kan ik op inte­gra­le wij­ze behan­de­len.