Even voorstellen

Mijn naam is Ada Ponstein. Ik ben geboren in 1965, getrouwd en moeder van twee zonen.

In 1987 ben ik gestart als fysiotherapeute.

Na de basisopleiding Haptonomie en de vervolgopleiding Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding (afgerond in 1999) ben ik begonnen met mijn eigen praktijk voor Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding.

De Craniosacraal Therapie (voltooid in 2004) ben ik aanvankelijk gaan doen om (pasgeboren) kinderen te kunnen helpen als ze veel huilen of niet lekker in hun vel zitten. Craniosacraal Therapie bleek echter een therapievorm te zijn waarmee ik jong en oud kan behandelen vanuit de totaliteit van het mens-zijn. Ik heb daarbij het gevoel dat ik op een dieper en wezenlijker niveau een bijdrage kan leveren aan genezing op lichamelijk en emotioneel gebied.

In 2014 heb ik de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie afgerond. Hierdoor is een cirkel rond: kennis uit de bekkenfysiotherapie gebruik ik binnen de Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding en vaardigheden vanuit de Craniosacraal Therapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding gebruik ik weer in mijn werk als Bekkenfysiotherapeut: zo kan ik op integrale wijze behandelen.

Ik werk vanuit aandacht, rust en warmte.

Ada J. Ponstein

Craniosacraal therapie

Het was in 1971 dat de Amerikaanse arts John Upledger assisteerde bij een neurochirurgische operatie. Hij had als taak het hersenvlies stil te houden. Deze simpele taak bleek niet uitvoerbaar want het hersenvlies bewoog in een volkomen eigen ritme van ongeveer 8 cycli per minuut. Dit was het begin van de ontdekking van een nieuw systeem: het Craniosacrale Systeem.

Later ontdekte Upledger dat dit ritme via het bindweefsel doorgegeven wordt door het hele lichaam en voelbaar is aan de oppervlakte. Door ongelukken (whiplash, bevalling), operaties en ziekten of door emotionele problemen (burn-out, verlies van dierbare of scheiding) kunnen verstoringen in dit ritme ontstaan, wat het totale functioneren van een mens beïnvloedt.

Een Craniosacraal Therapeut is er in getraind verstoringen in dit ritme op te sporen en door middel van subtiele aanraking op te heffen. De diepe ontspanning die ontstaat door Craniosacraal Therapie kan blokkades van zowel lichamelijke als emotionele aard oplossen waardoor het Craniosacrale Systeem weer beter kan functioneren.

Referenties

Met lichamelijke klachten als veelvuldige ontstekingen aan het hoofd en oorsuizen, kwam ik bij Ada Ponstein terecht. Craniosacrale Therapie leek op dat moment de juiste weg voor mij.

Al bij de eerste aanraking kwamen emoties los die achteraf gezien veel te maken hadden met rouw. Mijn lichaam wilde mij erop wijzen dat ik iets te verwerken had. Op een kalme, uitnodigende wijze werd ik aangeraakt. Zonder te forceren, werd ik op een zachte, doch doordringende manier naar de pijnplekken in mijn lichaam geleid.

Een lichaam liegt niet, ging er door me heen. Het zelfherstellend vermogen van mijn lijf werd aangesproken. Ik leerde dat mijn botten in beweging zijn en kunnen veranderen, zelfs op hoge leeftijd.

Hierdoor ervoer ik meer ruimte en kon ik letterlijk weer ademhalen en voelen wat er in me omgaat. Ik had de neiging het verdriet en de woede om het verlies van mij af te duwen. Ik moest toch verder gaan met mijn dagelijkse leven. Jarenlang was ik aan het overleven en stond ik ver van mezelf vandaan.

Ik werd me bewust van plekken in mijn lichaam die voor mij niet of nauwelijks bestonden. Deze plekken werden bij de aanraking weer zacht. Na eindeloos veel opgekropt verdriet, mocht ik weer zijn. Totaal met alles erop en eraan. Ondanks het feit dat ik iedere dag mediteer en yoga beoefen, kon ik niet tot op mijn eigen kern doordringen. Daar is echt een ander voor nodig. De geest is slim genoeg om de blokkades te omzeilen.

Ik ben blij en dankbaar dat ik Ada heb ontmoet. Ik dans, zing, lach en huil weer als vanouds. Ik heb mezelf teruggevonden.

Mijn lichamelijke klachten zijn zoveel minder geworden dat ik er nauwelijks nog hinder van heb. De KNO-arts was versteld dat de holtes van mijn hoofd nu helemaal schoon waren. Hier waren 6 sessie van een uur voor nodig.

Craniosacraal therapie

Dag Ada,
Met deze brief willen we je bedanken voor de mooie begeleiding die we bij jou hebben gekregen tijdens de zwangerschap van ons baby'tje Charlie.

Gedurende de zwangerschap zagen we best op tegen de bevalling. Voor Ron was het erg abstract en ver-van-zijn-bed. Ik op mijn beurt had allerlei ideeën over hoe ik het zou ervaren, wat ik wel en niet aan zou kunnen en tegelijkertijd wist ook ik natuurlijk niet wat ik moest verwachten. Ook zag ik het als iets wat ik vooral alleen moest zien op te knappen.

In het relatief kleine aantal uren dat we bij jou zijn geweest, konden we van al deze vooronderstellingen afscheid nemen. Door de oefeningen en de gesprekken kreeg ik zelfvertrouwen, vertrouwen in Ron en vertrouwen in ons kindje. Ook Ron voelde zich veel meer betrokken, ervaarde het contact met mij en ons kindje veel sterker. Misschien laat het zich het best omschrijven als: we kwamen na iedere sessie dichter bij elkaar te staan. Met de rust die dit gaf, zijn we de bevalling in gegaan.

En die rust bleef; Ron wist hoe hij mij kon helpen de weeën op te vangen, we vonden heel snel een ritme waarin ik de pijn goed aankon. We deden het samen. Ondanks dat het lang duurde, Charlie na twee uur persweeën er nog niet was en we naar het ziekenhuis moesten, bleef rust en vertrouwen steeds aanwezig. We zijn heel erg dankbaar dat je ons hebt geholpen volledig open te staan voor deze bijzondere ervaring.

Mariëlle, Ron en Charlie

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Mijn schoonmoeder vertelde mij op enthousiaste wijze dat ze verlost was van haar rugpijn. Ze was in contact gekomen met een cranio-sacraal therapeut elders in het land, en na enkele behandelingen verlost van haar pijn. Sinds jaren kon ze weer lang lopen zonder last te krijgen en stond ze 's ochtends fit en soepel op. ``Het lijkt wel een wonder`` zei ze. ``Is dat niets voor jou Monique?`` vroeg ze. Ik dacht terug aan alle behandelingen die ik jaren geleden heb gehad voor mijn rugpijn. Fysiotherapie, mensendieck, medisch fitness, pijnstillers en zelfs een TENS apparaat. Afgezien van het medisch fitness heeft het me niet veel geboden. Bang voor weer een teleurstelling zei ik dat het me niet zinvol leek.

Toch nieuwsgierig geraakt ging ik op internet zoeken. En stiekem was ik ook jaloers op mijn schoonmoeder; zou het mij ook kunnen helpen zoals het haar geholpen heeft? Enkele weken later besloot ik contact op te nemen met Ada Ponstein onder het motto: Baat het niet dan schaadt het niet.

In ben een aantal keer bij haar geweest en ik kan zeggen dat het mij zeker heeft geholpen. Na een prettige kennismaking gingen wij aan de slag. Of eigenlijk ging zij aan de slag. Na iedere behandeling vroeg ik haar: ``Maar wat doe je nu eigenlijk? Wat gebeurt er?`` Ik kan het nog steeds niet helemaal begrijpen en zeker niet zo goed verwoorden maar door haar aanrakingen doet het lichaam zijn werk en herstelt blijkbaar. Ook door woorden te geven aan de gevoelens die boven kwamen ontstond er rust en ontspanning. Het was zeker een prettige ervaring.

Nu enkele weken verstreken zijn, merk ik dat ik vooruit ben gegaan. Na een stedentrip bedacht ik me dat ik helemaal geen last heb gehad van mijn rug hoewel ik uren heb gewandeld. Normaal moest ik elk half uur rusten, even zitten, nu kon ik gewoon doorgaan! Bewegingen gaan soepeler, ik kan bewegingen doen die ik voorheen niet kon. Ik ben benieuwd waar mijn grens nu ligt, in ieder geval veel verder dan voor deze behandeling.

Ik ben Ada heel dankbaar voor haar geduld, professionaliteit en prettige manier van werken. Tegen iedereen die het maar horen wil vertel ik over deze ervaring. Ik denk dat heel veel mensen met uiteenlopende klachten hier heel veel baat bij kunnen hebben!

Monique de Jong

Craniosacraal therapie

Ada,
Trudy en ik willen je heel erg bedanken voor je professionele en betrokken begeleiding in de wereld van de haptonomie. Jouw begeleiding heeft ruimschoots onze verwachtingen overtroffen en voldeed perfect aan onze behoeften.

Toen ik begon met de Haptonomie cursus wist ik niet goed wat te verwachten. Wel was er vooral van mijn kant een duidelijk behoefte: meer kunnen betekenen voor Trudy in de aanloop naar en vooral tijdens de bevalling. Vooral tijdens de eerdere bevalling van ons 2e kindje, voelde ik me als man vrij machteloos, een soort passieve toeschouwer. Je weet je niet echt goed een houding te geven, alles komt neer op je vrouw, het personeel betrekt je ook weinig in het proces, en voor je het weet krijg je een gevulde Maxi-Cosi in je handen gedrukt, en dat was het dan.

Door de Haptonomie heb ik me veel meer kunnen verplaatsen in wat er nu eigenlijk in het lichaam van Trudy plaats vind. De praktische oefeningen en opdrachten die we meekregen gaven mij handvaten om Trudy fysiek te helpen ontspannen en de bevalling te versoepelen. Tevens heeft de cursus mij vanaf een vroeger stadium betrokken bij de baby, door oefeningen die ik ook met de baby kon doen tijdens de zwangerschap!

Ik vond het heel fijn dat Sanjou nu meer betrokken was/voelde bij de zwangerschap en zeker bij de bevalling. Ik had nu veel meer steun aan hem. De oefeningen hebben me heel erg geholpen tijdens de zwangerschap bij rug en bekkenklachten. Ik kon me beter ontspannen waardoor het allemaal wat soepeler werd.

Tijdens de bevalling heb ik het ook zeker gemerkt. De bevalling ging heel snel en ontspannen. Dankzij de perstechnieken was ik in staat beter te persen en werd onze dochter ook na 5 minuten persen geboren. Wat ook een fijne tip was het schrijven van een bevallingsplan. Voor de bevalling had ik het aan de verloskundige gegeven voor in het dossier. Hierdoor kon ze bij de bevalling zo veel mogelijk rekening houden met onze wensen. Dit hebben we als zeer prettig ervaren.

Sanjou en Trudy

Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Dit is een vorm van zwangerschapsbegeleiding waarbij bij voorkeur beide ouders betrokken zijn. De begeleiding is erop gericht je liefdevolle contact met je kind te versterken en je kind te laten voelen dat het welkom is.

Jullie leren hoe het kind gedragen kan worden zodat het zowel voor het kind als de moeder het prettigst is èn hoe je als partner daarbij steun kan geven. Samen leer je hoe je weeën kunt opvangen, hoe je om kunt gaan met pijn en hoe je moet persen. Er is aandacht voor hoe je ruimte aan jezelf, aan je kind en aan elkaar kunt geven tijdens de zwangerschap en bevalling.

De begeleiding wordt individueel aan jullie als ouderpaar gegeven, omdat elk stel en elke zwangerschap weer anders is. Op die manier kan er ingegaan worden op jullie specifieke wensen.

De begeleiding begint bij voorkeur rond twintig weken zwangerschap, wanneer de moeder en vaak ook haar partner hun kind voelen bewegen. Er vinden vijf begeleidingen voor de bevalling plaats en één erna.

Contact

Ada J. Ponstein

Schweitzerlaan 2,
9728 NP Groningen
06-36289966
praktijkopenstroom@icloud.com

Postadres:
Tripscompagniesterweg 31
9633 TA Tripscompagnie